De mange fordele ved at gå på en kristen efterskole

I et samfund baseret på sekularisme vil religion ofte blive betegnet som et meget irrelevant i begreb i forhold til samfundets opbygning. Alligevel er det vigtigt at huske, at religion ikke kun er baseret på tro, men i høj grad også handler om kultur. Der er ingen tvivl om, at Danmark i høj grad er præget af en kristen kultur. Hele året er bygget op omkring denne religion.  Det er et af de mange eksempler på kristendommens rolle i samfundet. Samtidig kommer det også tydeligt til udtryk i nogle af de værdier, der præger samfundet. Det kan for eksempel være næste kærlighed.

 

Derfor kan det også være utrolig given at gå på en kristen efterskole. På trods af, hvad de fleste tror, så findes der utrolig mange af denne type efterskoler. Det kan for nogen virke lidt voldsomt eller radikalt, men der er ingen krav om, at man skal være troende for at være en del af dette fællesskab. For det er netop det centrale i at have en efterskole med et særligt værdigsæt, der bliver skabt et sammenhold. Dette sammenhold er i dette tilfælde bygget op omkring de kristne værdier.

 

En kristen efterskole vil ofte være præget af musik og sang

Ofte vil de kristne værdier være forbundet med andre ting eller interesser. I de fleste tilfælde vil denne interesse være musik. Kristendommen passer på mange måder godt til det at spille musik. Kombinationen af disse to interesser kan for eksempel komme til udtryk gennem gospel. Herved får man også en særlig forståelse for, hvad musikken kan bruges til, og hvad den kan gøre ved mennesker. Selvom de fleste vil forbinde en kristen efterskole med noget gammeldags, er dette langtfra tilfældet, og livet på efterskolen er på mange måder præget af mulighederne for nyfortolkning af de gamle bibelske tekster.

Ved en kristen efterskole vil man erhverve sig gode værdier og morale

En kristen efterskole afviger selvfølgelig fra mange andre efterskoler i den forstand, at den har en religiøs tilknytning. Dette er dog langt fra det eneste. Denne type efterskole vil i en højere grad være opdragende. Man vil erhverve sig nogle særlige værdier, og man vil også blive langt mere opmærksom på sin egen morale. Man lærer derfor også en hel masse om sig selv, ens værdier, og det samfund, som man er vokset op i. Dermed er der altså en masse fordel ved at gå på en kristen efterskole.

Andre artikler