Hvad gør du i forbindelse med konflikter på arbejdspladsen?

Konflikter på arbejdspladsen er et udtryk for uoverensstemmelse mellem 2 parter. Det kan være enkeltpersoner eller grupper. Der findes negative og konstruktive konflikter. De negative konflikter er kendetegnet ved, at fokus ikke er på opgaveløsning. De er i stedet individfokuseret. De dræner energi hos team og øvrige medarbejdere, og de rækker ud over arbejdsopgaver og smitter af på både psykisk atmosfære samt kommunikation.

I disse situationer er der brug for konflikthåndtering.

Hvad er konflikthåndtering?

Håndtering af en konflikt på en arbejdsplads er en aktivitet, som ledere står for. En leder skal være i stand til håndtere uoverensstemmelser og hårdknuder mellem medarbejdere på en måde, som er neutral og objektiv.

Selvom du ikke er leder, kan det være relevant at kende til de dynamikker, som kendetegner en konflikt. Når du har indblik i mekanismerne, som driver eller udvikler en konflikt, har du nemmest ved at håndtere den konstruktivt.

Konflikthåndtering handler i korte træk om at undgå negative konsekvenser af konflikten (alliance, dårligt, psykisk arbejdsmiljø og manglende opgaveløsning) og derimod fremme de konstruktive aspekter ved konflikten. En opstået konflikt kan være kilde til læring og udvikling.

Sådan foregår den konstruktive konflikthåndtering

Det er lederens ansvar at træde aktivt ind i konflikten. Vedkommende skal være nysgerrig og opmærksom på de mekanismer, som har drevet konflikten. Han eller hun skal således undersøge, hvad konflikten udspringer af.

Dette arbejde stiller store krav til en leders menneske kendskab. Vi mennesker er forskellige. Vi har forskellige baggrunde og erfaringer, som på godt og ondt er med til at forme vores opfattelse af verden. I mange tilfælde bygger en konflikt imellem 2 parter (enten individer eller grupper) netop på uoverensstemmelser i forhold perspektiver og menneskesyn.

Vi mennesker bedømmer vores opfattelse af verden og hinanden på baggrund af vores tidligere erfaringer.

En bestemt adfærd kan være kilden, som har udløst en konflikt. Selvom der ikke var negative intentioner med denne adfærd, kan den blive opfattet negativt, hvis en person tidligere har negative erfaringer med en lignende situation.

Konflikthåndteringen handler om at øge bevidstheden om, hvorfor konflikten er opstået, og hvorfor den eventuelt er eskaleret.

Det er essentielt, at en konflikt løses af en neutral person, som hverken tager parti for den ene eller den anden part.

Forebyggelse af konflikter

Konflikthåndtering er en proces, som finder sted imellem de involverede parter samt en leder eller en konsulent, som er specialuddannet til at håndtere konflikter.

Der er flere formål forbundet med at håndtere konflikter. Ud fra et ”her og nu” perspektiv er formålet at øge parternes forståelse af, hvorfor konflikten er opstået. Det handler om at ”oversætte” den adfærd, som hver part har haft.

Derudover har konflikthåndtering til formål at forebygge konflikter i fremtiden. Der er masser af viden og læring, som kan trækkes ud af en igangværende konflikt. Det kan bruges som læringsredskab til ledelsen i forhold til at styrke ledelsens kendskab til de enkelte medarbejdere på arbejdspladsen.

Og konflikten kan være kilde til, at der fremover arbejdes mere med de menneskelige ressourcer og personlige profiler, som gør sig gældende i medarbejderstaben.

Andre artikler