Sådan finder du et lån uden sikkerhed

Lån

De fleste af os får brug for at låne penge på et eller andet tidspunkt. Det er der heller intet galt med, men galt kan det dog gå.

Galt kan det især gå hvis du skal låne penge til en virksomhed eller iværksætteri, og du skal stille sikkerhed for sådan et lån. Stort set er det umuligt at få en kredit fra en bank, uden at skulle stille sikkerhed, med kassekreditten som den eneste undtagelse.

Det skyldes ikke engang bankerne selv, men lovkrav de er underlagt. Banker skal nemlig have tilstrækkelig egenkapital til at dække evt. tab ved dårlige lån. Der er også lovlige grænser for hvor megen risiko de må acceptere. Så, når du vil låne penge i en bank, hvor du ellers ville få de billigste lån, så kræver det at du alene tager alle risici på dig. Det gør du ved at stille sikkerhed.

Hvad gælder som sikkerhed?

Fast ejendom, (dyre) biler, både, designer møbler, smykke og kunst er accepteret som sikkerhed for et banklån.

Den bedste form for sikkerhed (bedst for banken) er fast ejendom. Hele vores samfundsøkonomi er baseret på stadig stigende boligpriser. Det kan diskuteres hvorvidt det er et sundt princip, men sådan er det nu engang, og det kommer foreløbigt ikke til at ændre sig. Uanset hvad er fast ejendom er en udmærket sikkerhed for en bank. Alle regner nemlig med at ejendomsværdien bliver ved med at stige i al evighed. Sikkerheden bliver altså mere og mere sikker med tiden.  Set fra bankens perspektiv er det en ganske udmærket løsning.

Set fra dit perspektiv ser det knap så udmærket ud, især hvis du skal bruge penge til virksomhedsrelaterede aktiviteter.

Hvad kan der gå galt?

Vel, så godt som alt. Senest efter Coronakrisen må det være gået op for alle, at en virksomhed aldrig kan føle sig 100% sikker. Selv hvis du gør alt rigtigt, kan der ske uforudsete ting der kan tvinge dig til at dreje nøglen på dit firma. Hvis du så har brugt din bolig som sikkerhed, mister du ikke kun din virksomhed men også din bolig.

Overvej et lån uden sikkerhed

Der findes i dag utroligt mange lånemuligheder. Det er heller ikke længere banker der står for de fleste lån, men derimod private lånydere. De er ofte filialer af kapital- og investeringsfonde, og råder over tilsyneladende ubegrænsede mængder risikovillig kapital. Disse finansieringsselskaber er heller ikke underlagt de samme lovkrav som banker og er derfor i stand til at yde lån, uden at du skal tage hele risikoen på dig.

Lån uden sikkerhed vil naturligvis altid være dyrere. Den højere risiko dækkes igennem højere renter, og på den måde spredes risikoen over alle låntagere. Også private lånydere er forpligtet til at lave individuelle risikovurderinger af deres kunder, de har bare flere muligheder for at sprede de risici de tager.

Og du bør lave din egen risikovurdering og holde risikoen for at tabe din ejendom op mod de højere omkostninger for et lån uden sikkerhed.

Andre artikler